O poduzeću

O poduzeću

Upoznavanje PTFE materijala tijekom 1967. godine, samostalna – obrtnička prerada PTFE poluproizvoda u završne proizvode tijekom 1978. godine i početak vlastite proizvodnje PTFE poluproizvoda tijekom 1985. godine. Od 2015. godine poslujemo kao d.o.o., a rukovođenje je preuzela već treća generacija. Sve to odražava dugogodišnju tradiciju poznavanja samog materijala te njegovu proizvodnju i preradu.

Na namjenskim strojevima za proizvodnju PTFE-a koji su plod vlastitog znanja i suvremenih strojeva za obradu, sposobni smo u kratkim rokovima izraditi proizvode prema vašim nacrtima, uzorcima, skicama, razgovorima i ponuditi optimalno rješenje problema koji se u vezi s tim materijalima pojavljuju u vašoj proizvodnji.

U našoj proizvodnji PTFE-a (TEFLON® je zaštićeni registrirani naziv firme DU-PONT) koriste se granulati vodećih europskih proizvođača PTFE granulata. Proizvodnja se odvija na temelju njihovog programa prešanja i sinteriranja te zadovoljava sve zahtjeve i normative koje deklarira proizvođač osnovnog materijala. Za svaki izrađeni proizvod vodi se evidencija o tipu granulata, šarži, br. posude, sustavu prešanja i sinteriranja. Na raspolaganju su i odgovarajući certifikati.

DASTAFLON® je zaštićeni registrirani naziv naših PTFE proizvoda.